Resolucions de les propostes, queixes i suggermients rebuts