Escut  

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. d'argent, un mig vol d'atzur; 2n. d'or, d'una creu de tau o de Santa Tecla de sable. Per timbre una corona mural de poble.

Data d'aprovació: 28/11/2000

Data de publicació en el DOGC: 27/12/2000

DOGC núm.:3292

Bandera  

Descripció: Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, bicolor vertical blanca i groga, amb un mig vol de color blau clar d'altura 5/6 de la del drap i amplada 7/18 de la llargària del mateix drap, al centre de la primera meitat; i una creu de Santa Tecla negra, de la mateixa altura y d'amplada 4/9 de la llargària del drap, al centre de la segona meitat.

Data d'aprovació: 14/03/2002

Data de publicació en el DOGC: 04/04/2002

DOGC núm.: 3608

 

Representació gràfica elaborada per la DGAL d'acord amb la descripció oficial