El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament d'Alió s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada a la web municipal i la seu electrònica. A tal efecte ens guiem per les indicacions establertes per:

El nostre objectiu és aconseguir un Ajuntament obert a la ciutadania que fomenti la participació i una ciutadania responsable, fent possible el seguiment de l'activitat municipal per part dels veïns i veïnes d'Alió. Transparència i agilitat en la gestió municipal són dos reptes amb els quals l'Ajuntament d'Alió està compromès per millorar el servei a la ciutadania.

 

Amb aquestes pàgines, posem a l'abast de la ciutadania la relació completa d'indicadors de Transparència amb la seva avaluació i l'enllaç a la informació relativa a cada ítem.

Autoavaluació indicadors Infoparticipa: Pots consultar el seguiment que realitzem des de l'Ajuntament d'Alió de forma continua dels indicadors establers per Infoparticipa, .

Autoavaluació d'indicadors propis d'autoevaluació: Consulta el seguiment dels indicadors d'elaboració pròpia de l'Ajuntament d'Alió. Aquests estan basats en els requisits de la LLei de Transparència i Bon Govern, entre d'altres, i s'estructuren seguint el mapa de continguts de la seu electrònica i portal de transparència, facilitada per l'AOC.