Publicades les bases per a la gestió del Bar de la piscina per a l'estiu 2024. Consulta l'e-Tauler per a més informació. Presentació fins el 3 de maig de 2024

Podeu consultar les activitats previstes per part dels càrrecs públics de l'Ajuntament

Es mostra els 30 díes anteriors a la data actual i l'activitat futura. Per veure més històric utilitzeu el filtre de dates

 

Reunió Consell Escolar ZER Atzavara

Data: 21/03/2024
Assistents:

Membres Consell Escolar participants a la comissió d’avaluació del Projecte de Direcció de ZER
Representant Ajuntament d'Alió:
Regidor Francesc Mateu

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Reunió de la comissió d’avaluació del Projecte de Direcció de ZER.

 

Junta de Govern Local

Data: 27/03/2024
Assistents:

Alcalde

Membres de la Junta de Govern

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local

Ple de l'Ajuntament

Data: 27/03/2024
Assistents:

Alcalde i tots els regidors
Secretària Interventora

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Ple ordinari de l'Ajuntament

Reunió Consell Escolar ZER Atzavara

Data: 11/04/2024
Assistents:

Membres Consell Escolar participants a la comissió d’avaluació del Projecte de Direcció de ZER
Representant Ajuntament d'Alió:
Regidor Francesc Mateu

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Reunió de la comissió d’avaluació del Projecte de Direcció de ZER.

Reunió Consell Escolar ZER Atzavara

Data: 11/04/2024
Assistents:

Membres Consell Escolar participants a la comissió d’avaluació del Projecte de Direcció de ZER
Representant Ajuntament d'Alió:
Regidor Francesc Mateu

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Orde del dia:

PArt final de la selecció dels membres per a la comissió d’avaluació del Projecte de Direcció de ZER.