La normativa local és fonamental per establir les bases d'una comunitat ben organitzada i justa, i en aquest apartat, aspirem a proporcionar-vos tota la informació necessària per entendre-la i complir-la.

Dins d'aquesta secció, podreu explorar les ordenances municipals, ordenances fiscals, plans urbanístics, les normes de convivència i altres disposicions locals que afecten la vida diària de la comunitat. Aquesta està dissenyada per facilitar-vos l'accés a la normativa local de manera clara i comprensible.

Us convidem a explorar -la per estar ben informats i contribuir a una comunitat respectuosa i harmoniosa. La comprensió de la normativa local és fonamental per a una convivència cívica i responsable, i estem aquí per proporcionar-vos tot el suport que necessiteu.

Consulta els calendaris fiscals, formes de pagament i altres informacions d'interès per al compliment de les obligacions tributaries municipals

En aquesta secció trobareu les ordenances de tipus fiscal on es defineixen les diferents taxes, tributs i preus públics establerts al municipi.

Podreu trobar tota la informacio sobre urbanisme del municipi. Ordenances reguladores, Plans Urbanístics i altra informació relacionada.

Trobareu un recopilatori de les ordenances de caire general que regulen diferents aspectes de la convivència local i podreu consultar-ne el contingut

Aquí teniu a mà els diferents Reglaments establerts al municipi que puguin regular l'ús de diferents espais i equipaments municipals

Podeu consultar el Estatuts d'entitats, agrupacions, consorcis,... dels que formi part l'Ajuntament