CALENDARI FISCAL

Terminis de pagament 2024

Calendari de pagament en període voluntari dels impostos i taxes municipals per l'exercici 2024 

CONCEPTE    TIPUS MERITAMENT    PERÍODE EFECTIU
IMPOST DE VEHICLES ANUAL          28/03/2024-31/05/2024         
TAXES PREUS PUBLICS ANUAL 26/04/2024-28/06/2024
TAXA ESCOMBRARIES ANUAL 26/04/2024-28/06/2024
IBI URBA ANUAL 26/04/2024-28/04/2024
IBI RUSTIC ANUAL 28/06/2024-30/08/2024
IAE ANUAL 28/06/2024-30/08/2024
SUBMINISTRAMENT AIGUA    TRIMESTRAL 26/04/2024-28/06/2024
SUBMINISTRAMENT AIGUA TRIMESTRAL 30/07/2024-30/09/2024
SUBMINISTRAMENT AIGUA TRIMESTRAL 31/10/2024-31/12/2024
SUBMINISTRAMENT AIGUA TRIMESTRAL 31/01/2024-31/03/2025

 

CONSULTA A LA SEU ELECTRÒNICA:

TIPUS IMPOSITIUS

CALENDARIS I PADRONS FISCALS

 

INFORMACIÓ DE PAGAMENT

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals

Pl. Sant Jordi, 2

43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament

  • Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h

Formes de pagament

  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.