En aquesta pàgina podeu consultar les subvencions otrogades per l'Ajuntament

 

 

No s'han otorgat subvencions en l'anualitat 2023

Anualitat 2023

Data: 31 desembre de 2023

Import subvenció: 0,00 €

No hi ha subvencions a mostrar

Durant l'exercici 2023 l'Ajuntament d'Alió no ha convocat ni otorgat subvencions. 


 

Conveni Parròquia 2022

Anualitat 2022

Data: 28 febrer de 2023

Import subvenció: 1000,00 €

Aportacions derivades del conveni entre la parròquia de Sant Bartomeu i l'Ajuntament

L'aportació es realitza en el marc del Conveni entre la parròquia de Sant Bartomeu d'Alió i l'Ajuntament, per a la utilització de l'església parroquial per part de l'Ajuntament d'Alió signat del 8 de març de 2017.

Text del conveni


 

Conveni Parròquia 2021

Anualitat 2021

Data: 31 desembre de 2021

Import subvenció: 1000,00 €

Aportacions derivades del conveni entre la parròquia de Sant Bartomeu i l'Ajuntament

L'Aportació es realitza en el marc del Conveni entre la parròquia de Sant Bartomeu d'Alió i l'Ajuntament, per la utilització de l'església parroquial per part de l'Ajuntament d'Alió signat del 8 de març de 2017.

Text del conveni


 

Conveni Parròquia 2020

Anualitat 2020

Data: 10 novembre de 2020

Import subvenció: 1000,00 €

Aportacions derivades del conveni entre la parròquia de Sant Bartomeu i l'Ajuntament

L'aportació es realitza en el marc del Conveni entre la parròquia de Sant Bartomeu d'Alió i l'Ajuntament, per la utilització de l'església parroquial per part de l'Ajuntament d'Alió signat del 8 de març de 2017.

Text del conveni


 

Coral de la parròquia Sant Bartomeu

Anualitat 2019

Data: 14 febrer de 2024

Import subvenció: 842,00 €

Concessió de subvenció nominativa a la coral de la parròquia Sant Bartomeu

Segons el Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2019 es destina una aplicació de 1.200,00 euros, a la concessió de subvenció nominativa a la següent entitat: Coral de la parròquia Sant Bartomeu d’Alió amb l’objecte de realitzar el concert de Nadal, la cantada de Caramelles i el concert de la Festa Major.

Un cop justificades les despeses es realitza una aportació de 842,00€