Publicades les bases per a la gestió del Bar de la piscina per a l'estiu 2024. Consulta l'e-Tauler per a més informació. Presentació fins el 3 de maig de 2024

Podeu consultar els expedients en periode d'exposició pública i altres informacions rellevants

Visita el Tauler d'Edictes i les publicacions al eBOPT de l'Ajuntament d'Alió: