Podeu consultar els expedients en periode d'exposició pública i altres informacions rellevants

Visita el Tauler d'Edictes i les publicacions al eBOPT de l'Ajuntament d'Alió: