22/03/2024

Xerrada Informativa de gestió de residus i sensibilització mediambiental


Campanya destinada a la millora de la recollida selectiva a Alió.

El passat 21 de Maig s'ha realitzat la primera xerrada informativa dins de la campanya destinada a la millora de la recollida selectiva a Alió.

A la xerrada, que ha anat a càrrec de l'empresa Cel Rogent especialistes en assessorament i educació ambiental, em pogut informar-nos i conscienciar-nos més sobre la importància de realitzar una bona gestió dels residus i reciclatge tan a nivell d'afectació mediambiental com a nivell econòmic. 

A més es van abordar diversos temes rellevants relacionats amb la recollida de residus municipal. Entre ells, es van destacar els següents punts:

- Xips dels cubells de recollida porta a porta.

- Bonificació per correcte ús del sistema de recollida porta a porta.

- Tancament de l'àrea d'emergència i targeta d'accés.

- Orientacions sobre el correcte ús de la recollida selectiva.

- Properes visites informatives porta a porta.

- Resposta als dubtes que s'han generat

Agraïm a tots els assistents la vostra assistència, aportacions i col·laboració.
 

Per altra banda la campanya continuarà en els propers dies amb les visites informatives porta a porta que es realitzaràn fins el dissabte 6 d'abril. També es realitzaran activitats/tallers a l'Escola La Barquera adreçades als més menuts i una segona xerrada final del dia 9 d'abril a les 15:15, adreçada especialment a les famílies que en aquell horari tenen els infants a l'escola, però també oberta a tots els veïns i veïnes del poble.

 

Remarcar algun punt d'interès en els que s'han generat dubtes:

- Totes les cases han d'acabar disposant del cubell gris i el cubell marró. 

S'ha pogut constatar a la reunió que algunes cases només disposaven d'un sol cubell (gris o marró), el que ha generat molts dubtes individuals pel que fa a com es tenen que utilitzar.

Actualment s'han demanat més cubells per a que tothom disposi dels dos cubells l'abans possible.

Durant les properes visites porta a porta s'ha de comunicar si no es disposa dels dos cubells per tal de poder facilitar-los quan es rebin. Tanmateix es pot comunicar a l'Ajuntament per a que es puguin proporcionar els cubells que faltin.

- Un cop es disposi dels dos cubells, l'orgànica s'ha de treure amb el cubell marró i els altres tipus de fraccions amb el cubell gris.

Les cases que encara no disposin dels dos cubells poden continuar fent com ho feien fins ara, però procurant obtenir el cubell faltant quan es disposin.

- El xip va ubicat al cubell gris. 

S'han generat preocupacions sobre si algun dia no es treu el cubell gris no es podrà realitzar la lectura del xip. Tal com s'ha explicat a la xerrada no cal patir si puntualment no es treu la fracció que pertoqui al cubell gris ja que dies puntuals no afecten significativament a la valoració anual del correcte ús del servei. Per l'aplicació de les bonificacions es valora l'utilització correcta i continuada del porta a porta.

- El tancament de l'àrea d'emergència no es materialitzarà fins haver realitzat el repartiment de les targetes que es concretarà pròximament.

 

També podeu trobar la informació sobre els calendaris de recollida, calendari de voluminosos i residus especials i l'àrea d'emergència a l'apartat de "Serveis" de la web de l'Ajuntament:
Ajuntament d'Alió (alio.cat)
www.alio.cat/serveis/residus/

 

Per resoldre qualsevol dubte més que pogueu tenir podeu adreçar-vos a l'Ajuntament.


Imatge de la noticia
Xerrada Informativa de gestió de residus i sensibilització mediambiental
Xerrada Informativa de gestió de residus i sensibilització mediambiental
Xerrada Informativa de gestió de residus i sensibilització mediambiental
Xerrada Informativa de gestió de residus i sensibilització mediambiental